ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De winkel www.giftpassion.nl wordt beheerd door VBPRINT, een rechtspersoon gevestigd te WESTERMARK 10,7245DC LAREN (GLD) Nederland geregistreerd bij BTW NL002498512B05 | KWK 68896476, hierna Gift Passion genoemd.
 
Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voor het beste gebruik van de site. Het gebruik van deze site impliceert de aanvaarding van de onderstaande gebruiksvoorwaarden, die de overeenkomst (het contract) tussen de partijen vormen.
 
AUTEURSRECHTEN
 
De inhoud van de website www.giftpassion.nl is eigendom van VBPRINT.
 
Gift Passion garandeert de gebruiker toegang tot de website www.giftpassion.nl, in persoonlijk belang (het doen van online bestellingen of informatie) en verleent de gebruiker niet het recht om een ​​deel of het geheel van de website te downloaden of te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren site, om de site te kopiëren, verkopen/doorverkopen of op enige andere manier te exploiteren, voor commerciële doeleinden of in strijd met de belangen van Gift Passion zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
De databases, programma’s, grafische elementen zijn eigendom van Gift Passion, of, in voorkomend geval, van de leveranciers van de producten die via de site worden aangeboden en worden beschermd door de Wet op het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd en aangevuld.
 
Het kopiëren, opslaan, wijzigen van een deel of de gehele site is ten strengste verboden en strafbaar volgens de geldende wetten ter bescherming van het auteursrecht. Als gebruiker gaat u volledig akkoord met het bovenstaande.
 
BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
 
Volgens de Wet tot bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, gewijzigd en aangevuld, en de Wet op de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, door u verstrekte informatie zal door Gift Passion uitsluitend worden gebruikt voor het vermelde doel van de site. De gegevens in het bestelformulier worden dus alleen gebruikt om u een orderbevestiging, promoties, periodieke nieuwsbrieven te sturen (enkel voor zover u ermee instemt om dit soort informatie te ontvangen), facturering en voor de levering van bestellingen, enz.
 
U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, maar weigering maakt het onmogelijk om de bestelling te verwerken en de producten te leveren. De geregistreerde informatie is bedoeld voor gebruik door het team van Gift Passion.
 
Gift Passion verbindt zich ertoe databases met informatie over de persoonlijke gegevens van haar klanten niet openbaar te maken of te verkopen. Als de vraag rijst om uw gegevens te gebruiken voor het uitvoeren van campagnes, wordt u om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.
 
Gift Passion stuurt geen ongevraagde berichten naar haar klanten. Elk periodiek verzonden bericht bevat onze identificatiegegevens en een geldige uitschrijfprocedure.
 
RETOUR VAN PRODUCTEN
 
Volgens de wet geniet de consument een termijn van 14 kalenderdagen om een ​​overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten verkoopruimten te herroepen, zonder dat hij de beslissing tot herroeping hoeft te rechtvaardigen, maar bederfelijke producten met een houdbaarheidsdatum van minder dan 14 dagen, kan niet worden geretourneerd.,
 
BEMIDDELING
 
Als u een klacht heeft over de producten of diensten van Gift Passion, kunt u ons mailen op: info@giftpassion.nl. Elk conflict dat ontstaat tussen klanten en het bedrijf wordt geprobeerd in der minne op te lossen, door begrip tussen de twee partijen.
 
ANDERE TERMEN
 
Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Gift Passion voor uw gebruik van deze website.
 
Gift Passion verifieert periodiek de juistheid van de informatie op de site, maar geeft geen garantie, expliciet of impliciet, statutair of anderszins, met betrekking tot de inhoud en beschikbaarheid van de site.
 
In het geval van een menselijke fout waarbij de prijs van een product verkeerd is ingevoerd in onze online winkel, zijn we niet verplicht om dat product tegen de verkeerde prijs te leveren en zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat de bestelling wordt verzonden. In deze situatie sturen we je de nieuwe prijs van het product en beslis je of je het product wel of niet voor de juiste prijs wilt kopen.